First Pokrovsk Marathon 2019 - VseProbegi

First Pokrovsk Marathon

Pokrovsk, Donetska region
Views 2761


Date: 18 May 2019, Saturday
Organizer: NGO "Zamozhna Liudyna"

Distances: 42km, 10.5km, 3.1km

Results

Event in Facebook