28th Kyiv Chestnut Run 2021 - VseProbegi

28th Kyiv Chestnut Run

Kyiv, Maidan Nezalezhnosti
Views 435

#біжузарадималенькихсердець #probeg28 #probig28 Пробіг під каштанами 28-й Пробіг під каштанамиDate: 30 May 2021, Sunday
Time start: 09:00
Organizer: Charity Fund "Chestnut Run"

Distances: 5km


Event in Facebook