Zhytomyr Vertical Run 2021 - VseProbegi

Zhytomyr Vertical Run

Zhytomyr
Views 8788

#твояпригода #твояпригода2021Date: 27 November 2021, Saturday
Time start: 11:00
Organizer: Tvoia Pryhoda

Distances: 30km, 15km, 7km

Price of registration:

30 km — 500 UAH till 21.11
​15 km — 400 UAH till 21.11
7 km — 300 UAH till 21.11

Registration

Registered: 129

Event in Facebook