Zhytomyr Vertical Run 2021 - VseProbegi

Zhytomyr Vertical Run

Zhytomyr
Views 601

#твояпригода #твояпригода2021Date: 27 November 2021, Saturday
Time start: 11:00
Organizer: Tvoia Pryhoda

Distances: 30km, 15km, 7km

Price of registration:

30 km — 350 UAH till 15.08
​15 km — 300 UAH till 15.08
7 km — 200 UAH till 15.08

Registration

Event in Facebook