Zhytomyr Vertical Run 2022 - VseProbegi

Zhytomyr Vertical Run

Zhytomyr
Views 421

#твояпригода #твояпригода2022Date: 26 November 2022, Saturday
Time start: 11:00
Organizer: Tvoia Pryhoda

Distances: trail 30km, trail 15km, trail 7km

Price of registration:

30 km — 400 UAH till 15.08.22
​15 km — 300 UAH till 15.08.22
7 km — 250 UAH till 15.08.22

Registration

Registered: 16

Event in Facebook