34th Zhovti Vody Run 2019 - VseProbegi

34th Zhovti Vody Run

Zhovti Vody, Dnipropetrovska region, stadium "Avangard"
Views 1073


Date: 1 June 2019, Saturday
Time start: 10:30
Organizer: SC "Rytm"

Distances: 13.3km, 7km


Website of the Competition